sick WFnext 槽型传感器

 上一页:DATALOGIC SR21-IR 意大利标签传感器 |   下一页:sick WFM 槽型传感器
sick WFnext 槽型传感器
描述:
  • 采用红外光技术,具有卓越的抗环境光影响能力
  • 40 多种叉宽和叉深尺寸可供选择,几乎能够满足任何应用的需求
  • 响应时间快(最大100us)、分辨率高,能够检测高速移动的微小物体和扁平物体
  • 在多传感器应用中,即使相邻安装,也不会产生串扰
  • 通过自学习或利用"+"/"-"按钮手动操作实现简单且精确的调校
  • 采用铝质外壳,满足严酷工业环境下的所有使用需求
sick WFnext 槽型传感器
sick WFnext 槽型传感器
sick WFnext 槽型传感器
sick WFnext 槽型传感器
sick WFnext 槽型传感器
sick WFnext 槽型传感器
sick WFnext 槽型传感器
3mm基本槽宽,前端黑色导板可拆卸设计,大大提高槽宽和应用范围
采用超声波技术,适用任何印刷图案、透明度或表面特性的检测场合
定位精度高且响应时间快,保证了高速情况下的精确检测
紧凑型金属外壳,可以用于严酷环境以及空间受限的应用
能够识别胶带上相互之间仅间隔2 mm 的标签
适用包括检测透明材料、不同印刷图案的材料以及区分单层和双层材料等
避免可能由环境光或反光表面引起的检测错误

SICk西克传感器SICkWFL 槽型传感器
采用精细的可见激光技术(1 类激光)
高度精细的激光束可以在整个检测范围内保证一致的测量精度以及对极小物体的可靠检测
由于激光光点可视,因此对准、调校非常简单、快捷
通过自学习实现简单、可靠的设置,从而保证了很高的过程可靠性
提供多种不同的叉尺寸,安装灵活性更高
采用铝质外壳,可以满足严酷工业环境应用的所有需求

SICk西克传感器SICkWFM 槽型传感器
采用固定外壳,保证了高水平的运行安全性以及简单的调试
采用红色可视光源,保证方便、快捷的对准和调校
配有360 度黄色输出指示灯,有利于连续控制工艺过程
提供多种不同的叉尺寸,使用灵活性更高
采用铝质外壳,可以满足严酷工业环境应用的所有需求
无需设置,即插即用,非常简便的集成到系统中

SICk西克传感器SICkWFnext 槽型传感器
采用红外光技术,具有卓越的抗环境光影响能力
40 多种叉宽和叉深尺寸可供选择,几乎能够满足任何应用的需求
响应时间快(最大100us)、分辨率高,能够检测高速移动的微小物体和扁平物体
在多传感器应用中,即使相邻安装,也不会产生串扰
通过自学习或利用"+"/"-"按钮手动操作实现简单且精确的调校
采用铝质外壳,满足严酷工业环境下的所有使用需求

SICk西克传感器SICkWFS 槽型传感器
全新一代经济型标签专用槽型传感器,具有很高的性价比
薄型设计,可以灵活安装在标签剥离机附近,确保了更高的工艺精度
外壳紧凑,节省了安装空间
调校简单,可以轻松、快速地启动
具有外部自学习功能,通过"+"/"-"按钮进行微调,可实现在工艺过程中通过PLC 自动进行阈值调校
响应快速,确保了即使在纸幅移动速度较高时也能精确检测


型号 型号 型号
经济型圆柱型光电: KT5W-2N1116 WF30-40B410
VTE18-4P4740 NT6-04012 WF30-60B410
VTF18-4N1212 WT9-2P151 WF50-40B410
VTF18-4N1412 WT9-2N130 WF80-40B410
VTE18-4N8212 WL9-2P430 WF2-40B416
VTE18-4N4212 WT9-2P330 WF2-60B416
VL18-3N3340 WT9-2P430 WF2-95B416
VL18-3E3340 WT9-2P410 WF15-40B416
VL18-4N3412 WT9-2P130 WF5-40B416
VL18-4P3440 WT9-2P141 WF5-60B416
VS/VE18-4P3740 WT9-2P341 WF30-95B416
VS/VE18-4N3212。 WL9-2P631 KT10W-2P1115
SICK接近开关系列: WL9-2P131 KT10W-2N1115
IH04-OB8NS-VT1 WL9-2N131 KT8W-P111C
IH06-1B5NS-VTK WT250-P460 KT8W-N111C
IQ05-0B8NS-ZU1 WT250-S162 KTH5W-P1216D
IQ08-02BNS-KTO WT250-S142 KTH5W-N1216D
IQ10-03BPO-KT1 WL260-F430 KT5W-2P1116
IQ10-03BPS-KT1 WL260-F230 KT5W-2N1116
IQ12-03BPS-KT0 WL250-P430 KT5W-2P1113
IQ40-15BPP-KKO WL260-S270 KT5W-2N1113
IM12-04BPS-ZC1 WT260-R270 KT5W-2P1213
IM12-04NNS-ZW1 WT260-F470 KT5W-2P1113S24
IM12-04NPS-ZW1 WS/WE4-2P132 KT5G-2P1111
IM08-02NNS-ZW1 WS/WE4-2F132 KT5G-2P1121
IM12-04BPS-ZC1 WS/WE12L-2P430 KT5G-2P1211
IM18-05BPS-ZC1 WT100-N1439 KT5G-2P1221
IM18-05BPS-ZCK WL260-R270 KT5G-2P1311
IM18-08NPS-ZWQ WLL260-F240 KT5G-2P1321
IM30-10BDS-ZW1 WT100-P1419 KT5G-2N1111
IM3015BNS-ZW1 WT100-P3419 KT5G-2N1211
常用SICK型号 WT100-P4419 KT5G-2N1311
WT4-2N132 WT100-N3419 KT5G-2N111S16
WL9-2N131 WT100-P1439 KT5G-2P1112
WL9-2P431 WT100-P4439 KT5G-2N1112
WL9-2N131 WT100-N4439 KT5G-2P1212
WS/WE9-2N130 WL100-P1439 KT5G-2N1212
WS/WE9-2N430 WL100-P3439 KT5G-2P1114
WL12-2B560 WL100-P1239 KT5G-2N1114
WL12-2B560S37 WL100-P1339 KT5W-2P1116
WL14-P132P01 WL100-N1239 KT5W-2N1116
WS/WE12L-2N430 WL100-N3239 KT5L-P3611
WT18-3P610 WL100-P1429 KT5L-N3611
WT24-2B420 WL100-P4429 KTL5G2-P11
WL23-F132 WS/WE100-P1439 KTL5G2-N11
WS/WE24-2B230 WS/WE100-P3439 KT3W-P1116
WL34-B430 WS/WE100-N1439 KT3W-N1116
WS/WE100-N1439 WS/WE100-P4239 KT3G-P1116
WT160-F450 WT100L-E1141 KT3G-N1116
WS/WE150-P430 WT100L-E2141 KT2R-2B3711
WT150-T430 WT100L-E2241 KT2G-2B3711
WT18-3P610 WT100L-F2241 KT2G-2B3721
WT250-S162 WTB140-P132 KT6W-P5116
WL170-N122 WTB140-P330 KT6W-P6116
WT170-N132 WTB140-P430 KT6W-N5116
WT170-N430 WTB140-N132 KT6W-N6116
WS/WE-170-N132 WTB140-P420 KT1M-P1
WT150-N162 WTB140-N420 KT1M-P2
WT150-N460 WTE140-2P132 LUT2-P1116
WS/WE-150-N132 WTE140-2P330 LUT2-N1116
WL150-N132 WTE140-2N132 CSL1-P11
VS/VE-180-N132 WL140-2P132 CSL1-N11
VT180-N133 WL140-2P330 CS81-P1112
VL180-N162 WL140-2N132 CS81-P3612
WL260-R270 WL140-2N430 CS84-P1112
WT260-R260 WS/WE140-2P132 CS84-N1112
WS/WE260-S270 WS/WE140-2P330 IM08-02BNS-ZW1
WS/WE260-R230 WS/WE140-2N132 IM08-02BP0-ZW1
WT250-P460 WT150-P132 IM08-02BPS-ZT1
WT250-N162 WT150-P430 IM08-02BNS-ZT1
WL250-S132 WT150-N132 IM08-04NPS-ZW1
WL250-P430 WT150-N430 IM08-04NNS-ZW1
WS/WE250-N132 WL150-P132 IM08-04NPO-ZW1
WLL170-N132 WL150-P430 IM08-04NPS-ZT1
WLL160-E122 WL150-N132 IM08-04NNS-ZT1
WT160-N122 WL150-N430 IM08-02BNO-ZTO
WL160-N440 WL150-P122 IM08-05BNS-ZW1
WL160-N132 WL150-P420 IM08-02BPS-ZW1
WLS/WE160-142等 WL150-N122 IM08-1B5PS-ZW1
延长线DOL-1205-G05M WL150-N420 IM05-0B8PS-ZW1
光电开关WTA24-P5201S05 WS/WE150-P132 IM05-0B8NS-ZW1
光电开关VL18-3N3112 WS/WE150-P430 IM05-0B8PS-ZT1
光电开关NT6-04012 WS/WE150-N132 IM05-0B8NS-ZT1
光电开关WL2S-F111 WS/WE150-N430 IM08-01B5PS-ZW1
检测器KT6W-P5116 WT160-F112 IM08-01B5NS-ZW1
光电开关WT12-2P150 WT160-F310 IM08-01B5PO-ZW1
光电开关WT45-R260 WT160-F410 IM08-01B5NO-ZW1
反射板PL20A WT160-F122 IM08-01B5PS-ZT1
光电开关WL150-P430 WT160-F320 IM08-02N5PS-ZW1
光电开关WLL12-B5181 WT160-F420 IM08-02N5NS-ZT1
光电开关WLL160-F420 WT160-E112 IM08-02N5NS-ZW1
光电开关WT160-F410 WT160-E310 IM08-02N5PS-ZC1
光电开关VTF18-4P3240 WT160-E410 IM12-04BPS-ZW1
光电开关IM18-08NNS-ZW1 WT160-E122 IM12-04NPS-ZW1
接近开关IM30-15N-N-ZWO WT160-E320 IM12-04NNS-ZW1
延长线DOL-1204-G05M WT160-E420 IM12-04BPS-ZC1
光电开关WT2S-N131 WT160-F172 IM12-02BNS-ZW1
光电开关WF30-40B4150 WT160-F370 IM12-02BPS-ZW1
光电开关WL18-3P130 WT160-F470 IM12-08NPS-ZW1
光电开关WS/WE9L-P430 WT160-F182 IM12-08NPS-ZC1
光电开关NF-DB01 WT160-F380 IM12-02NNO-ZW0
光电开关WT100-N1419 WT160-F480 IM12-04NPS-ZC1
光电开关VL18-4P3240 WT160-E172 MM08-60APS-ZUO
光电开关NT6-03022 WT160-E370 IM12-06BNS-NC1
光电开关VD-130T WT160-E470 IM12-02BPO-ZW1
光电开关IM12-08NPS-ZC1 WT160-E182 IM12-02BNO-ZW1
光电开关WL27-2F440 WT160-E380 IM12-02BPS-ZT1
光电开关WT150-N132 WT160-E480 IM12-08NNS-ZC1
光电开关WL160-F430 WT160-F152 IM12-08NPO-ZC1
光电开关WL18-2P430 WT160-F350 IM12-06BPS-ZW1
接近开关IQ80-60NPP-KKO WT160-F450 IM12-06BPO-ZW1
接近开关IM18-08NPS-ZUK WT160-F162 IM12-06BPS-ZC1
接近开关IM30-15NUS-ZUO WT160-F360 IM12-10NPS-ZW1
光电开关 VS/E18-3F3112 WT160-F460 IM12-10NNS-ZW1
光电开关WT160-F470 WT160-E152 IM18-08BNS-ZW1
光电开关WT150-N162 WT160-E350 IM18-05BPS-ZW1
接近开关IQ80-60NUP-KK0 WT160-E450 IM18-12NNS-ZW1
光电开关WLL170-2P132 WT160-E162 IM18-1B5NS-ZW1
光电开关WLL170-P132 WT160-E360 IM18-04NNS-ZW1
光电开关WL27-2F450 WT160-E460 IM18-08NPS-ZCK
光电开关WT9-2N130 WL160-F132 IM18-08NPS-ZC1
光电开关WLL170-2N132 WL160-F330 IM18-08NPS-ZW1
光电开关WT2S-N111 WL160-F430 IM18-08NNS-ZW1
光电开关WL170-P420 WL160-F142 IM18-08NPS-ZC1
光电开关WL170-N122 WL160-F340 IM18-08NPO-ZC1
光电开关WS/WE27-2F430 WL160-F440 IM18-05BNS-ZW1
光电开关WT34-R240 WL160-E132 IM18-05BPO-ZW1
编码器DGS60-N4A02500 WL160-E330 IM18-08NPS-ZUK
光电开关VTF18-4N1712 WL160-E430 IM18-08NPS-ZCK
WT2S-P1111022660 WL160-E142 IM18-08BPS-ZUO
WT2S-P1311022661 WL160-E340 IM18-08BNS-ZUO
WT2S-P2111022658 WL160-E440 IM18-08BPS-ZCO
WT2S-P2311022659 WS/WE160-F132 IM18-08BNS-ZCO
WT2S-N1111022662 WS/WE160-F330 IM18-12NPS-ZUO
WT2S-N1311022663 WS/WE160-F430 IM18-12NPS-ZCO
WT2S-P1611022664 WS/WE160-F142 IM18-12BPS-ZW1
WT2S-N1611022665 WS/WE160-F440 IM18-05BNP-ZC1
WL2S-F1111022666 WS/WE160-E142 IM30-20NNS-ZW1
WL2S-E1111022667 WLL160-F122 IM30-15BNS-ZW1
WS/WE2S-F1131022668 WLL160-E122 IM30-15BNS-ZUO
WS/WE2S-E1131022669 WLL160-F420 IM30-15NPS-ZW1
WT4-2P1321015150 WLL160-E420 IM30-15BPS-ZC1
WT4-2P3301015143 WLL160T-F132 IM30-25NNP-KW1
WT4-2P3311015145 WLL160T-F430 IM30-25NTP-KW1
WT4-2N1321012874 WTB160T-P212 IM30-10BPS-ZW1
WT4-2N3301012920 WTB160T-P311 IM30-10BNS-ZW1
WT4-2N3311015147 WTB160T-P412 IM30-10BPS-ZC1
WT4-2P4301015957 WTB160T-N412 IM30-10BNS-ZC1
WT4-2E1321012875 WTB160T-E412 IM30-10BPO-ZC1
WT4-2E3301013787 WTB160T-P232 IM30-15NPS-ZW1
WT4-2E3311015148 WTB160T-P432 IM30-15NNS-ZW1
WT4-2F1321012873 WTB160T-E331 IM30-15NPO-ZW1
WT4-2F3301015144 WTM160T-P292 IM30-15NPS-ZC1
WT4-2F3311015146 WTM160T-P391 IM30-15NNS-ZC1
WL4-2P1321015767 WTM160T-F492 IM30-15NPS-ZUK
WL4-2P3301015763 WTF160T-P212 IM30-15NNS-ZUK
WL4-2P3311015759 WTF160T-P311 IM30-15NPS-ZCK
WL4-2N1321015769 WTF160T-F412 IM30-20NPS-ZW1
WL4-2N3301015765 WTE160T-P232 IM30-20NPO-ZW1
WL4-2N3311015761 WTE160T-N432 IM30-20NPS-ZC1
WL4-2P4301015958 WTE160T-E331 IM30-20NNS-ZC1
WL4-2E1321015770 WTE160T-F232 IM30-22BNS-ZW1
WL4-2E3301015766 WL160T-P212 IM30-22BPS-ZC1
WL4-2E3311015762 WL160T-P311 IQ08-02BPS-KUO
WL4-2F1321015768 WL160T-N412 IQ08-02BNS-KUO
WL4-2F3301015764 WL160T-E212 IQ08-02BPS-KTO
WL4-2F3311015760 WT170-P112 IQ08-02BNS-KTO
WL4G-2F3301016209 WT170-P410 IQ08-04NPS-KUO
WS/WE4-2P1321015779 WT170-N112 IQ08-04NPS-KTO
WS/WE4-2P3301015775 WT170-N410 IQ10-03BPS-KW1
WS/WE4-2P3311015771 WT170-P132 IQ10-03BNS-KW1
WS/WE4-2N1321015781 WT170-P430 IQ10-03BPO-KT1
WS/WE4-2N3301015777 WT170-N132 IQ10-06NPS-KW1
WS/WE4-2N3311015773 WT170-N430 IQ10-06NNS-KW1
WS/WE4-2E1321015782 WL170-P132 IQ10-06NPS-KT1
WS/WE4-2E3301015778 WL170-P430 IQ10-06NNS-KT1
WS/WE4-2E3311015774 WL170-N132 IQ12-03BPS-KW1
WS/WE4-2F1321015780 WL170-N430 IQ12-03BNS-KW1
WS/WE4-2F3301015776 WL170-P122 IQ12-03BPS-KT1
WS/WE4-2F3311015772 WL170-P420 IQ12-03BNS-KT1
WT4-2P132T011022966 WL170-N122 IQ12-06NPS-KW1
WT4-2N132T011023763 WL170-N420 IQ12-06NPS-KT1
WS/WE4-2FT011023764 WS/WE170-P132 MM08-60APS-ZTO
WS/WE4-2ET011023765 WS/WE170-N132 IQ40-15BPP-KKO
WS/WE4-2PT011023636 WS/WE170-P430 IQ40-20NPP-KKO
WT9-2P1101018577 WS/WE170-N430 IQ40-20NUP-KKO
WT9-2P1301018293 WLL170-2N132 MM12-60APS-ZUO
WT9-2P3301019026 WLL170-2N330 MM12-60APS-ZCO
WT9-2P4101019668 WLL170-2N430 MM18-70APS-ZUO
WT9-2P4301018295 WLL170-2P132 MM18-70APS-ZCO
WT9-2P6301019272 WLL170-2P330 MQ10-60APS-KUO
WT9-2N1301018294 WLL170-2P430 MQ10-60ANS-KUO
WT9-2N4301018296 WLL170-2N192 MQ10-60APS-KTO
WT9-2P1511018297 WLL170-2N390 IM04-0B6PS-ZU1
WT9-2P3511019027 WLL170-2N490 IM04-0B6NS-ZU1
WT9-2P4511018299 WLL170-2P192 IM05-0B8PS-ZW1
WT9-2P6511019273 WLL170-2P390 IM05-0B8NS-ZW1
WT9-2N1511018298 WLL170-2P490 IM05-0B8PS-ZT1
WT9-2N4511018300 WLL170-2N162 IM05-0B8NS-ZT1
WT9-2P1601019097 WLL170-2N360 IM08-1B5PS-ZW1
WT9-2P4601019098 WLL170-2P162 IM08-1B5NS-ZW1
WT9-2N1601019342 WLL170-2P360 IM08-1B5PO-ZW1
WT9-2P1411018301 WLL170-2P460 IM08-1B5NO-ZW1
WT9-2P3411019274 WLL170T-P132 IM08-1B5PS-ZT1
WT9-2P4411018303 WLL170T-P330 IM08-1B5NS-ZT1
WT9-2P6411019275 WLL170T-P430 IM08-1B5PO-ZT1
WT9-2N1411018302 WLL170T-P192 IM08-1B5PS-ZC1
WT9-2N4411018304 WLL170T-P490 IM08-1B5NS-ZC1
WL9-2P1301018281 WTB190-P162 IM08-2N5PS-ZW1
WL9-2P3301019024 WTB190T-P460 IM08-2N5NS-ZW1
WL9-2P4301018283 WTB190T-N162 IM08-2N5PS-ZT1
WL9-2P6301018268 WTB190L-P162 IM08-2N5NS-ZT1
WL9-2N1301018282 WS/WE190L-P132 IM08-2N5PS-ZC1
WL9-2N3301019511 WS/WE190L-N430 IM08-2N5NS-ZC1
WL9-2N4301018284 WT18-3P111 IM08-1B5PS-ZWK
WL9-2P1311018285 WT18-3P120 IM08-1B5NS-ZWK
WL9-2P3311019025 WT18-3P110 IM08-1B5PS-ZTK
WL9-2P4311018287 WT18-3P410 IM08-1B5NS-ZTK
WL9-2P6311019269 WT18-3P420 IM08-02BPS-ZW1
WL9-2N1311018286 WT18-3P411 IM08-02BNS-ZW1
WL9-2N4311018288 WT18-3P610 IM08-02BPO-ZW1
WL9-2P1211018289 WT18-3N110 IM08-02BPO-ZTK
WL9-2P3211019070 WT18-3N410 IM08-02BPS-ZT1
WL9-2P4211018291 WT18-3N610 IM08-02BNS-ZT1
WL9-2P6211019271 WT18-2N410 IM08-02BPO-ZT1
WL9-2N1211018290 WT18-3P131 IM08-02BNO-ZT1
WL9-2N4211018292 WT18-3P431 IM08-04NPS-ZW1
WS/WE-2P1301019259 WT18-2N132 IM08-04NNS-ZW1
WS/WE-2P3301019383 WT18-3N431 IM08-04NPO-ZW1
WS/WE-2P4301019261 WT18-3P421 IM08-04NPS-ZT1
WS/WE-2P6301019382 WL18-3P130 IM08-04NNS-ZT1
WS/WE-2N1301019260 WL18-3P430 IM08-04NPO-ZT1
WS/WE-2N4301019262 WL18-3P630 IM08-04NNO-ZT1
WT9L-P3301023977 WL18-3P730 IM08-03BPS-ZW1
WT9L-P4301023959 WL18-3N130 IM08-06NNS-ZW1
WT9L-N3301023991 WL18-3N430 IM12-02BPS-ZW1
WT9L-N4301023990 WL18-3N630 IM12-02BNS-ZW1
WL9L-P3301023976 WL18-3N730 IM12-02BPO-ZW1
WL9L-P4301023958 WL18-3P480 IM12-02BNO-ZW1
WL9L-N3301023989 WL18-3P680 IM12-02BPS-ZT1
WL9L-N4301023988 WS/WE18-3P130 IM12-02BNS-ZT1
WS/WE9L-P3301023993 WS/WE18-3P430 IM12-02BPS-ZC1
WS/WE9L-P4301023992 WS/WE18-3P630 IM12-02BNS-ZC1
WS/WE9L-N3301023995 WS/WE18-3N130 IM12-02BPO-ZC1
WS/WE9L-N4301023994 WS/WE18-3N630 IM12-02BNO-ZC1
WT11-P4301018511 WT23-2P2441 IM12-04NPS-ZW1
WT11-P1301018683 WT23-2P3441 IM12-04NNS-ZW1
WT11-N4301018685 WT23-2N2421 IM12-04NPO-ZW1
WT11-N1301018684 WT23-2P2421 IM12-04NNO-ZW1
WT11-P4501018687 WT23-2S1521 IM12-04NPS-ZT1
WT11-P1501018686 WTE23-2N2412 IM12-04NNS-ZT1
WT11-N4501018689 WTE23-2P2412 IM12-04NPS-ZC1
WT11-N1501018688 WL23-2N2430 IM12-04NNS-ZC1
WL11-P4301018510 WL23-2P1130 IM12-04NPO-ZC1
WL11-P1301019680 WL23-2P2430 IM12-02BPS-ZUK
WL11-N4301018282 WL23-2P3430 IM12-02BNS-ZUK
WL11-N1301018681 WT24-2B210 IM12-02BPS-ZCK
WL11-R1301025532 WT24-2B313 IM12-02BNS-ZCK
WT12-2P4401016150 WT24-2B410 IM12-04NPS-ZUK
WT12-2P1401016148 WT24-2B420 IM12-04NNS-ZUK
WT12-2N4401016146 WL24-2B230 IM12-04NPS-ZCK
WT12-2N1401016145 WL24-2B240 IM12-04NNS-ZCK
WT12-2P4301016134 WS/WE24-2B230 IM12-04BPS-ZW1
WT12-2P1301016129 WS/WE24-2B430 IM12-04BNS-ZW1
WT12-2N4301016125 WT250-P172 IM12-04BPO-ZW1
WT12-2N1301016122 WT250-P470 IM12-04BPS-ZC1
WT12-2P4101016131 WT250-N172 IM12-04BNS-ZC1
WT12-2P1101016126 WT250-N470 IM12-04BPO-ZC1
WT12-2N4101016124 WT250-S172 IM12-04BPO-ZC1
WT12-2N1101016118 WT250-P162 IM12-08NNS-ZW1
WT12-2P4501016142 WT260-P460 IM12-08NPO-ZW1
WT12-2P1501016140 WT250-N162 IM12-08NNO-ZW1
WT12-2N4501016139 WT250-N460 IM12-08NPS-ZC1
WT12-2N1501016138 WL250-P132 IM12-08NNS-ZC1
WL12-2P4301016102 WL250-P430 IM12-08NPO-ZC1
WL12-2P1301016096 WL250-N132 IM12-08NPS-ZCK
WL12-2P4201016101 WL250-N430 IM12-04BPS-ZCK
WL12-2P1201016095 WS/WE250-P132 IM12-10NPS-ZC1
WL12-2N4301016092 WS/WE250-P430 IM12-02BPP-ZC1
WL12-2N1301016085 WS/WE250-N132 IM12-02BNP-ZC1
WL12-2N4201016091 WT260T-P290 IM12-04NPP-ZC1
WL12-2N1201016084 WT260T-P490 IM12-04NNP-ZC1
WL12G-P5301016289 WT260T-N490 IM12-02BCP-ZW1
WL12G-N5301016309 WT260-P260 IM12-02BCP-ZC1
WL12G-V5301016310 WT260-P460 IM12-04NCP-ZW1
WL12G-W5301016311 WT260-P560 IM12-04NCP-ZC1
WS/WE12-2P4301016157 WT260-S260 IM18-05BPS-ZW1
WS/WE12-2P1301016156 WT260-R260 IM18-05BNS-ZW1
WS/WE12-2N4301016155 WT260-F280 IM18-05BPO-ZW1
WS/WE12-2N1301016154 WT260-F480 IM18-05BPS-ZC1
WT12L-2B5101017959 WT260-E280 IM18-05BNS-ZC1
WT12L-2B5301018250 WT260-E480 IM18-05BPO-ZC1
WT12L-2B5401018251 WT260-S280 IM18-08NPS-ZW1
WT12L-2B5501017904 WT260-R280 IM18-08NNS-ZW1
WL12L-2B5301018252 WT260-F270 IM18-08NNO-ZW1
WL12L-2B5201018253 WT260-F470 IM18-08NPS-ZC1
WS/WE12L-2P4301018254 WT260-E270 IM18-08NNS-ZC1
WS/WE12L-2N4301018255 WT260-E470 IM18-08NPO-ZC1
WS/WE12L-2P4101018256 WT260-S270 IM18-05BPS-ZUK
WS/WE12L-2N4101018257 WT260-R270 IM18-05BNS-ZUK
WT14-P4201016659 WL260-F270 IM18-05BPS-ZCK
WT14-P1121012922 WL260-F470 IM18-05BNS-ZCK
WT14-P4101012923 WL260-E270 IM18-08NPS-ZUK
WL11-P1321012924 WL260-S270 IM18-08NNS-ZUK
WL11-P4301012925 WL260-R270 IM18-08NPS-ZCK
WT18-2P1121012887 WS/WE260-F270 IM18-08NNS-ZCK
WT18-2P1151012890 WS/WE260-F470 IM18-08BPS-ZW1
WT18-2P4101012895 WS/WE260-S270 IM18-08BNS-ZW1
WT18-2P6101012900 WS/WE260-R470 IM18-08BPS-ZC1
WT18-2N1121012879 WLL260-F240 IM18-08BNS-ZC1
WT18-2N1151012881 WLL260-F440 IM18-08BPO-ZC1
WT18-2N6101012885 WLL260-E240 IM18-12NPS-ZW1
WT18-2N4101015149 WLL260-S240 IM18-12NNS-ZW1
WT18-2P1321012892 WLL260-R240 IM18-12NPS-ZC1
WT18-2P4301012887 WT280-P132 IM18-12NNS-ZC1
WT18-2N1321012882 WT280-P230 IM18-12NPO-ZC1
WT18-2N4301012884 WT280-P430 IM18-05BPP-ZC1
WL18-2P1321012906 WT280-N132 IM18-05BNP-ZC1
WL18-2P1351012907 WT280-N230 IM18-08NPP-ZC1
WL18-2P4301012908 WT280-N430 IM18-08NNP-ZC1
WL18-2P6301012912 WT280-S132 IM18-05BCP-ZW1
WL18-2N1321012903 WT280-S230 IM18-05BCP-ZC1
WL18-2N1351012911 WL280-P132 IM18-08NCP-ZW1
WL18-2N6301012904 WL280-N430 IM18-08NCP-ZC1
WL18-2N4301012905 WL280-N132 IM18-12BNS-ZW1
WS/WE18-2P1321012915 WL280-S132 IM18-20NPS-ZW1
WS/WE18-2P4301012916 WL280-S230 IM30-10BPS-ZW1
WS/WE18-2P6301012918 WS/WE280-P132 IM30-10BNS-ZW1
WS/WE18-2N1321012914 WS/WE280-P430 IM30-10BPS-ZC1
WS/WE18-2N6301012917 WS/WE280-N132 IM30-10BNS-ZC1
WT23-F4201016667 WS/WE280-N430 IM30-10BPO-ZC1
WT23-F4211016666 WS/WE280-S132 IM30-15NPS-ZW1
WT23-F4101015925 WS/WE280-S230 IM30-15NNS-ZW1
WT23-S1121016249 WTB27-3E2641 IM30-15NPO-ZW1
WL23-F1321015686 WTB27-3F2641 IM30-15NPS-ZC1
WL23-F4301015684 WTB27-3P2441 IM30-15NNS-ZC1
WL23-F4311015685 WTB27-3P2443 IM30-10BPS-ZUK
WL23-F1321015686 WTB27-3P3741 IM30-10BNS-ZUK
WL23-F4301015684 WTB27-3R2641 IM30-10BPS-ZCK
WL23-F4311015685 WTB27-3S1541 IM30-10BNS-ZCK
WT24-2B2401017813 WTB27-3S3741 IM30-15NPS-ZUK
WT24-2B2501017883 WTB27-3E2411 IM30-15NNS-ZUK
WT24-2B4401017934 WTB27-3E2611 IM30-15NPS-ZCK
WT24-2V2501017887 WTB27-3F2411 IM30-15NNS-ZCK
WT24-2V5401017888 WTB27-3F2611 IM30-10BUS-ZUX
WT24-2R2501017854 WTB27-3P1111 IM30-15BPS-ZW1
WT24-2R2501016820 WTB27-3P2411 IM30-15BNS-ZW1
WL24-2B2401017859 WTB27-3P2421 IM30-15BPO-ZW1
WL24-2B3331017878 WTB27-3P3711 IM30-15BPS-ZC1
WL24-2B4301017860 WTB27-3N2413 IM30-15BNS-ZC1
WL24-2B4401017879 WTB27-3P1113 IM30-15BPO-ZC1
WL24-2V2301017880 WTB27-3P2413 IM30-20NPS-ZW1
WL24-2V5301017881 WTB27-3R2611 IM30-20NNS-ZW1
WS/WE24-2B2301017861 WTB27-3S1511 IM30-20NPO-ZW1
WS/WE24-2B2401017862 WTB27-3S3711 IM30-20NPS-ZC1
WS/WE24-2B3331017874 WL27-3E2631 IM30-20NNS-ZC1
WS/WE24-2B4301017853 WL27-3F2631 IM30-20NPO-ZC1
WS/WE24-2B4401017875 WL27-3P1131 IH03-0B6PS-VU1
WS/WE24-2V5301017877 WL27-3P2430 IH03-0B6NS-VU1
WT27-2F4301015082 WL27-3P2431 IH04-0B8PS-VW1
WT27-2F4311015086 WL27-3P2450 IH04-0B8NS-VW1
WT27-2P6301015090 WL27-3P2451 IH04-0B8PS-VT1
WT27-2F7301015084 WL27-3P3730 IH04-0B8NS-VT1
WT27-2N6301015088 WL27-3R2631 IH06-1B5PS-VWK
WT27-2S1321015960 WL27-3S1531 IH06-1B5NS-VWK
WT27-2R6301015092 WL27-3S3731 IH06-1B5PS-VTK
WT27-2S7301015097 WSE27-3E2631 IH06-1B5NS-VTK
WT27-2F1121015076 WSE27-3F2631 IH06-02BPS-VW1
WT27-2F4101013268 WSE27-3P2430 IH06-02BNS-VW1
WT27-2N4101016030 WSE27-3P2450 IH06-02BPS-VT1
WT27-2F4111015085 WSE27-3P3730 IH06-02BNS-VT1
WT27-2F4401015079 WT45-P200S03 IH06-04NPS-VW1
WT27-2P4101015138 WT45-P200S04 IH06-04NNS-VW1
WT27-2P6101015089 WT160-N152 IH06-04NPS-VT1
WT27-2N6101015087 WT150-N162 IH06-04NNS-VT1
WT27-2F7101015083 WLL170-P132 IQ05-0B8PS-ZU1
WL27-2F1321015100 WL170-N122 IQ05-0B8NS-ZU1
WL27-2F4301013269 WS/WE160-F440 IQ08-02BPS-KU0
WL27-2F4311015106 WL170-P420 IQ08-02BNS-KU0
WL27-2F4401015101 WL160-F142 IQ08-02BPS-KT0
WL27-2F4501015102 WT160-P460 IQ08-02BNS-KT0
WL27-2P6301015108 WT160-F410 IQ08-04NPS-KU0
WL27-2F7301015104 IM08-02BPS-ZW1 IQ08-04NPS-KT0
WL27-2N6301015107 VL12-2P132 IQ10-03BPS-KU0
WS/WE27-2F4301015121 VL12-2P430 IQ10-03BNS-KU0
WS/WE27-2F4311015126 VL12-2N132 IQ10-03BPS-KT0
WS/WE27-2F4501015127 VL12-2N430 IQ10-03BNS-KT0
WS/WE27-2P6301015123 VS/VE12-2P132 IQ10-06NPS-KU0
WS/WE27-2N6301015122 VS/VE12-2P430 IQ10-06NNS-KU0
WS/WE27-2F7301015124 VS/VE12-2N132 IQ10-06NPS-KT0
NT6-03012 VS/VE12-2N430 IQ10-06NNS-KT0
NT6-03022 VTF18-3N5112 IQ10-06NPS-KW1
NT6-13012 VTF18-3E5112 IQ10-03BPO-KT1
NT6-13022 VTF18-3P5112 IQ12-03BPS-KU0
NT6-07012 VTF18-3F5112 IQ12-03BNS-KU0
NT6-07022 VTF18-3N5212 IQ12-03BPS-KT0
NT6-08022 VTF18-3E5212 IQ12-03BNS-KT0
NT6-29022 VTF18-3P5212 IQ12-06NPS-KU0
NT8-01412 VTF18-3F5240 IQ12-06NPS-KT0
NT8-01422 VTF18-3N5340 IQ40-15BPP-KK0
NT8-01512 VTF18-3E5312 IQ40-20NPP-KK0
NT8-02412 VTF18-3N5412 IQ40-15BPS-KC0
NT8-02422 VTF18-4N5712 IQ40-20BPP-KCK
NT8-02512 VTF18-4N5740 IQ40-35NPS-KC0
NT8-03612 VTF18-4N5912 IQ40-35NPP-KCK
NT8-04612 VTF18-4P5940 IQ80-60NPP-KK0
NT8-04712 VTF18-3N1112 IQ80-50BPP-KC0
NT8-06932 VTF18-3N1212 IM12-02BDS-ZW1
NT8-06432 VTF18-3P1212 IM12-02BDS-ZC1
NT8-16412 VTF18-3P1240 IM12-04NDS-ZW1
NT8-17412 VTF18-3P1412 IM12-04NDS-ZC1
NT8-18432 VTF18-3F1440 IM18-05BDS-ZW1
NT8-19432 VTF18-4P1912 IM18-05BDS-ZC1
NT8-21412 VTF18-3F1912 IM18-08NDS-ZW1
NT8-22412 VTF18-4N1712 IM18-08NDS-ZC1
NT8-22512 VTE18-4P2112 IM30-10BDS-ZW1
NT6-03018 VTE18-3N2912 IM30-10BDS-ZC1
NT6-04012 VTE18-4P2912 IM30-15NDS-ZW1
NT6-04022 VTE18-4P2812 IM30-15NDS-ZC1
NT6-04011 VTE18-3E2840 IM12-02BAS-ZU0
NT6-03023 VTE18-3E2812 IM12-02BAO-ZU0
NT6-03014 VTE18-3F2812 IM12-04NAS-ZU0
NT6-03025 VTE18-3N2712 IM12-04NAO-ZU0
NT6-03062 VTE18-3N2612 IM18-05BUS-ZU0
NT6-13023 VTE18-3N2812 IM18-05BUO-ZU0
NT6-03010S06 VTE18-3E2412 IM18-08NUS-ZU0
NT8-06412 VTE18-4N2340 IM18-08NUO-ZU0
NT6-03042 VTE18-3F2412 IM30-10BUS-ZU0
NT6-03082 VTE18-3E2440 IM30-10BUO-ZU0
NT6-03024 VTE18-3P4412 IM30-15NUS-ZU0
NT6-03015 VTE18-3P4940 IM30-15NUO-ZU0
NT6-04018 VTE18-4P4940 IH20-10NUS-KU0
NT6-03052 VTE18-3P4212 IH20-10NUO-KU0
NT6-13082 VTE18-3N4212 IH34-30NUS-KU0
NT8-02912 VTE18-3P4112 IH34-30NUO-KU0
NT6-04038 VTE18-3N4112 IQ40-15BUP-KK0
NTL6-B11 VTE18-3N4612 IQ40-20NUP-KK0
NTL6-B12 VTE18-4N8840 IQ80-60NUP-KK0
NT6-04008S11 VTE18-4N8612 IM08-01B-N-ZW0
NTL6-E12 VL18-3N3112 IM12-02B-N-ZW0
NT6-13024 VL18-3N3140 IM12-04N-N-ZW0
NT6-14900S12 VL18-3P3112 IM18-05B-N-ZW0
NTL6-B18 VL18-3P3140 IM18-08N-N-ZW0
NT6-43302S20 VL18-3N3212 IM30-10B-N-ZW0
NT8-01412 VL18-3P3212 IM30-15N-N-ZW0
NT6-08024S14 VL18-4N3212 CM18-08BPP-KW1
NT6-04025 VL18-3P3312 CM18-08BNP-KW1
NT6-N112 VL18-3N3340 CM18-08BPP-KC1
NT6-P112 VL18-3N3612 CM18-08BNP-KC1
NT6-14920S17 VL18-4P3812 CM18-12NPP-KW1
NT6-03212 VL18-3N3312 CM18-12NNP-KW1
NT6-03215 VM18-20012 CM18-12NPP-KC1
NT6-33322S18 WS/WE27-2F730 CM18-12NNP-KC1
NT6-29042 WS/WE18-2P430 CM30-16BPP-KW1
NTL6-B10S01 WS/WE4-2F330 6021459
NTL6-P12 WS/WE4-2P330 CM30-16BPP-KC1
KT5L-P3611 WS/WE9-2P430 CM30-16BNP-KC1
NT6-03218 WS/WE150-P430 CM30-25NPP-KW1
NT6-33342S23 VS/VE18-3N3112 CM30-25NNP-KW1
NT6-03038 VS/VE18-3N3140 CM30-25NPP-KC1
NT6-07018 VS/VE18-3P3112 CM30-25NNP-KC1
NT6-29019 VS/VE18-3F3112 CQ35-25NPP-KW1
NT6-03215E05 VS/VE18-3N3112 CQ35-25NNP-KW1
NT8-00000S01 VS/VE18-3E3240 CQ35-25NPP-KC1
KT5L-N3611 VS/VE18-3P3212 CQ35-25NNP-KC1
KT5L-P3611 VS/VE18-4P3212 MM08-60APS-ZU0
KT5L-P3611E07 VS/VE18-3N3412 MM08-60APS-ZT0
NT6-14920S29 VS/VE18-3P3612 MM08-60ANS-ZU0
WT4-2P132 VS/VE18-3N3812 MM12-60APS-ZU0
WT4-2N132 VS/VE18-3N3312 MM12-60APS-ZC0
WT4-2P430 VS/VE18-3N3340 MM18-70APS-ZU0
WT24-2B210 VS/VE18-3P3712 MM18-70APS-ZC0
WT24-2B250 VS/VE18-3P3912 MQ10-60APS-KU0
WT24-2B240 VS/VE18-3F3812 MQ10-60ANS-KU0
WT24-2B440 VS/VE18-4N3212 MQ10-60APS-KT0
WT27-2F430 VS/VE18-4N3312 MQ10-60ANS-KT0
WT27-2P610 VS/VE18-4P3212 MM12-60A-N-ZW0
WT27-2F440 MHT15-N2247 MM12-60A-N-ZC0
WT27-2S112 MHT15-N3247 MM18-70A-N-ZW0
WT27-2F410S11 MHT15-N3347 MM18-70A-N-ZC0
WT45-R260 MHT15-P3347 MZR1-03VPS-AU0
WT18-2P430 MHT15-N2249 MZR1-03VNS-AU0
WT34-R220 MHT15-N2349 MZR1-03VPS-AT0
WS/WE18-2P430 MHT15-P3249 MZR2-03VNS-AU0
WF2-B4150 MHT15-P3349 MZR2-03VPS-AU0
WL12-2P130 MHT15-N2217 MZR2-03VPS-AT0
WT12-2P430 MHL15-N2236 MZR2-03VNS-AU0
WT12-2N130 MHL15-N2336 MZZ1-03VPS-AU0
WL12-2N130 MHL15-P3336 MZZ1-03VPS-AC0
WT12-2P440 MHL15-N2238 MZZ1-03VNS-AC0
WT12-2P130 MHL15-P2238 MZZ2-03ZPS-KU0
WL12-2B560 WF2-40B410 MZZ2-03ZNS-KU0
WL12-2P430 WF2-60B410 MZZ2-03ZPS-KC0
WT12-2N410 WF2-95B410 MZZ2-03VPS-KU0
WT12-2P410 WF5-40B410 MZZ2-03VPS-KC0
WT12-2N430 WF5-60B410 MZP3-03VPS-AU0
WL12-2B560S37 WF5-95410 MZP3-03VPS-AC0
KT3W-N1116 WF15-40B410 MZP4-03VPS-AU0
KT5G-2P1111 WF15-60B410 MZP4-03VPS-AC0
NT6-03022 WF15-95B410 MZK1-02VPS-AU0
DOL-0804-W02M REF-DG MZK1-02VPS-AT0
DOL-0804-W05M REF-DG-K MZK3-02VPS-AT0
DOL-0804-W10M SW50 MZF1-03VPS-KU0
DOL-0803-G02M REF-5870-K MZF1-03VPS-KUB
DOL-0803-W02M REF-7610-K MZF1-03VPS-KQD
BEF-WN-W9-2 P250 MZF1-03VPS-KQ0
BEF-AP-W9 P250F MZT1-03VPS-KW0
BEF-KH-W12 PL40A MZT1-03VPS-KP0
BEF-HPS-W12 C110 MZU2-03VPS-DCM
BEF-WG-W12 PL50A MZU2-03VPS-TCM
BEF-WK-W12 PL30A MZR2-03V-N-AW0
BEF-WN-W14 PL20A MZZ1-03V-N-AW0
BEF-WN-W18 P50HK MZZ1-03V-N-AC0
BEF-WN-W23 DOS-0804-G MZP3-03V-N-AW0
BEF-WG-W24 DOS-1205-G MZP3-03V-N-AC0
BEF-WK-W24 DOL-1204-WO5M MZP4-03V-N-AW0
BEF-WN-W45 DOL-1406-G02M MZP4-03V-N-AC0
BEF-WN-W27 DOL-1204-G05M RZR1-03ZUS-AW0
BEF-WN-M12 DOL-1204-G02M RZR1-03ZUS-AT0
BEF-WN-W12 DOL-1204-WO5M(红色) RZF1-03ZUS-KW0
BEF-WG-W12 DOL-1205-G02M RZF1-03ZUS-KP0
BEF-WN-M18 DOL-1204-W02M RZT1-03ZRS-KW0
REF-APM DOL-0804-G02M RZT1-03ZRS-KP0
DOS-1205-G DOL-1204-W10M RZT6-03ZRS-KW0
DOS-1205W DOL-1205-G05M MZT6-03VPS-KW0
DOL-0804-G05M DOL-1205-G10M WTR2-P521S09
DOL-0804-G10M DOL-1205-W10M WTR2-P521
DOS-1204-W DOS-1204-G KT5G-2N1116
WL160-E122


现货特价:
1.FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
2.FESTO 159670 PUN-12x2-BL
3.FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
4.NORGREN B73G-4GK-AD3-RMN

品牌 订货号 型号
SICK 1040790 IME12-08NNSZW2S
SICK 1040789 IME12-08NNSZW2K
SICK 1041040 IME30-15BNSZW2S
SICK 1051784 GTE6-N1212
SICK 1040780 IME12-08NPSZC0S
SICK 1040982 IME18-12NPSZC0S
SICK 6009382 DOL-1204-G02M
SICK 6009867 DOL-1204-W05M
SICK 6009866 DOL-1204-G05M
SICK 6009872 DOL-0804-G05M
SICK 6012643 WTB140-P430
SICK 1042066 WL4S-3P2230
SICK 1003865 PL80A
SICK 4032461 Adapter AR60 for large housing
OPTEX 12220 NF-DB01
西门子 6GK1901-1BB10-2AA0
P+F   NBN8-18GM50-E2
FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
FESTO 159670 PUN-12x2-BL
FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
FESTO 170681 HE-D-MINI
诺冠 B73G-4GK-AD3-RMN


Brand Product Product name
CAPTRON 100179  
CAPTRON 100185 CAA-450-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100189 CAA-550-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100216 CAA-350-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100225 CAA-180-H18G4T-PO6/CP174
CAPTRON 100252 ISM-2000/24VDC
CAPTRON 100256 IT-M12-4QD
CAPTRON 100260 OG-30T-PU6
CAPTRON 100271 OGR-10T-PU6
CAPTRON 100274 OGR-50T-PU6
CAPTRON 100275 OGR-80T-PU6
CAPTRON 100276 OGR-120T-PU6
CAPTRON 100277 OGR-20T-PU6
CAPTRON 100293 i20B-F56M-PS6
CAPTRON 100313 CHT1-559PRS-30
CAPTRON 100314 CHT1-1K9D-30
CAPTRON 100315 CHT12-T58P-205
CAPTRON 100318 CHT1-1K9B-30
CAPTRON 100319 CHT1-158D-19
CAPTRON 100321 CHT1-19XPRSS-H
CAPTRON 100325 CHT1-158B-30
CAPTRON 100329 CHT1-17XB-H
CAPTRON 100330 CHT1-17XB-10
CAPTRON 100331 CHT1-15XB-H
CAPTRON 100334 CHT1-55GP-30
CAPTRON 100335 CHT1-559P-29
CAPTRON 100336 CHT1-55GP-29
CAPTRON 100344 CHT1-559P-H
CAPTRON 100346 CHT1-198BRSO-30
CAPTRON 100349 CHT1-178P-H
CAPTRON 100350 CHT1-579P-H
CAPTRON 100364 CHT1-158B-371
CAPTRON 100368 CHT1-158B-368
CAPTRON 100401 CHT3-07XP-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100418 CHT3-A71U-38/TG-SR/CP29
CAPTRON 100421 CHT32-170B-40/TG-SR
CAPTRON 100423 CHT3-476P-29/TG-SR
CAPTRON 100426 CHT3-185B-41/TG-YW
CAPTRON 100427 CHT3-456PV-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100428 CHT3-15HB-30/TG-SR/ST
CAPTRON 100537 CTL1-158-30/RYG
CAPTRON 100582 CAA-60-H18G4T-PS6/CP174相关产品:传感器 ,编码器 ,安全光栅/光幕 ,光电开关 ,安全继电器 ,激光扫描仪


主营品牌: 德国CAPTRON ,德国SICK ,威格勒Wenglor ,美国BANNER ,意大利DATALOGIC ,日本SMC ,德国IFM ,德国P+F ,费斯托FESTO
,施耐德Schneider Electric ,西门子SIEMENS ,欧姆龙OMRON ,图尔克Turck ,诺冠NORGREN

订货电话:13402168531(微信)
业务QQ: 2229069859
阿里旺旺: seaine168
淘宝企业店铺: https://shop512779345.taobao.com
公司官网:http://www.yuankang.cc更多产品请进:上海远康自动化淘宝店铺

 上一页:DATALOGIC SR21-IR 意大利标签传感器 |   下一页:sick WFM 槽型传感器

发布时间: 2014/3/1 23:35:35   阅览次数:6260  【关闭】【返回】【打印本页】【
扫码微信询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码电话询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码淘宝询价 上海远康自动化科技有限公司