sick WFM 槽型传感器

 上一页:sick WFnext 槽型传感器 |   下一页:sick WFL 槽型传感器
sick WFM 槽型传感器
描述:
  • 采用固定外壳,保证了高水平的运行安全性以及简单的调试
  • 采用红色可视光源,保证方便、快捷的对准和调校
  • 配有360 度黄色输出指示灯,有利于连续控制工艺过程
  • 提供多种不同的叉尺寸,使用灵活性更高
  • 采用铝质外壳,可以满足严酷工业环境应用的所有需求
  • 无需设置,即插即用,非常简便的集成到系统中槽型传感器采用对射式设计,发射器和接收器安装于同一外壳内,因此对准工作不再费时。由于检测精度高,且发射的光束高度集中,槽型传感器能够检测出非常微弱的光线衰减。SICK 槽型传感器型号丰富,功能强大,具有安装简单、对环境光抗扰度高以及多种叉宽选项等优势,应用领域包括传送带上的标签及零部件检测等。提供多种叉宽、叉深和检测技术(红外LED、红色LED、激光和超声波)型号,可以满足各种需求。
UF3 槽型传感器
3mm基本槽宽,前端黑色导板可拆卸设计,大大提高槽宽和应用范围
采用超声波技术,适用任何印刷图案、透明度或表面特性的检测场合
定位精度高且响应时间快,保证了高速情况下的精确检测
紧凑型金属外壳,可以用于严酷环境以及空间受限的应用
能够识别胶带上相互之间仅间隔2 mm 的标签
适用包括检测透明材料、不同印刷图案的材料以及区分单层和双层材料等
避免可能由环境光或反光表面引起的检测错误


WFL 槽型传感器
采用精细的可见激光技术(1 类激光)
高度精细的激光束可以在整个检测范围内保证一致的测量精度以及对极小物体的可靠检测
由于激光光点可视,因此对准、调校非常简单、快捷
通过自学习实现简单、可靠的设置,从而保证了很高的过程可靠性
提供多种不同的叉尺寸,安装灵活性更高
采用铝质外壳,可以满足严酷工业环境应用的所有需求


WFM 槽型传感器
采用固定外壳,保证了高水平的运行安全性以及简单的调试
采用红色可视光源,保证方便、快捷的对准和调校
配有360 度黄色输出指示灯,有利于连续控制工艺过程
提供多种不同的叉尺寸,使用灵活性更高
采用铝质外壳,可以满足严酷工业环境应用的所有需求
无需设置,即插即用,非常简便的集成到系统中


WFnext 槽型传感器
采用红外光技术,具有卓越的抗环境光影响能力
40 多种叉宽和叉深尺寸可供选择,几乎能够满足任何应用的需求
响应时间快(最大100us)、分辨率高,能够检测高速移动的微小物体和扁平物体
在多传感器应用中,即使相邻安装,也不会产生串扰
通过自学习或利用"+"/"-"按钮手动操作实现简单且精确的调校
采用铝质外壳,满足严酷工业环境下的所有使用需求


WFS 槽型传感器
全新一代经济型标签专用槽型传感器,具有很高的性价比
薄型设计,可以灵活安装在标签剥离机附近,确保了更高的工艺精度
外壳紧凑,节省了安装空间
调校简单,可以轻松、快速地启动
具有外部自学习功能,通过"+"/"-"按钮进行微调,可实现在工艺过程中通过PLC 自动进行阈值调校

响应快速,确保了即使在纸幅移动速度较高时也能精确检测


sick WFM 槽型传感器
sick WFM 槽型传感器
sick WFM 槽型传感器
sick WFM 槽型传感器
sick WFM 槽型传感器

sick传感器其他型号

6012498 WF2-N4210 6036822 WFL5-40B416
6020874 WF3T-B4210 6036823 WFL15-40B416
6021220 WF5T-B4210 6036824 WFL30-40B416
6022139 WF225-B4150 6036825 WFL50-40B416
6026447 WF80-B4150S03 6036826 WFL80-40B416
6028428 WF2-40B410 6036827 WFL120-40B416
6028429 WF5-40B410 6036828 WFL2-60B416
6028430 WF15-40B410 6036829 WFL5-60B416
6028431 WF30-40B410 6036830 WFL15-60B416
6028432 WF50-40B410 6036831 WFL30-60B416
6028433 WF80-40B410 6036832 WFL50-60B416
6028435 WF120-40B410 6036833 WFL80-60B416
6028436 WF2-60B410 6036834 WFL120-60B416
6028437 WF5-60B410 6036835 WFL2-95B416
6028438 WF15-60B410 6036836 WFL5-95B416
6028439 WF30-60B410 6036837 WFL15-95B416
6028440 WF50-60B410 6036838 WFL30-95B416
6028441 WF80-60B410 6036839 WFL50-95B416
6028442 WF120-60B410 6036840 WFL80-95B416
6028443 WF2-95B410 6036841 WFL120-95B416
6028444 WF5-95B410 6037819 WFM30-40P321
6028445 WF15-95B410 6037820 WFM30-40P311
6028446 WF30-95B410 6037821 WFM30-40N321
6028447 WF50-95B410 6037822 WFM30-40N311
6028448 WF80-95B410 6037823 WFM30-40P121
6028449 WF120-95B410 6037824 WFM50-60P321
6028450 WF2-40B416 6037825 WFM50-60P311
6028451 WF5-40B416 6037826 WFM50-60N321
6028452 WF15-40B416 6037827 WFM50-60N311
6028453 WF30-40B416 6037828 WFM80-60P321
6028454 WF50-40B416 6037829 WFM80-60P311
6028455 WF80-40B416 6037830 WFM80-60N321
6028456 WF120-40B416 6037831 WFM80-60N311
6028457 WF2-60B416 6037832 WFM120-120P321
6028458 WF5-60B416 6037833 WFM120-120P311
6028459 WF15-60B416 6037834 WFM120-120N321
6028460 WF30-60B416 6037835 WFM120-120N311
6028461 WF50-60B416 6037836 WFM180-120P321
6028462 WF80-60B416 6037837 WFM180-120P311
6028463 WF120-60B416 6037838 WFM180-120N321
6028464 WF2-95B416 6037839 WFM180-120N311
6028465 WF5-95B416 6043919 WFS3-40P415
6028466 WF15-95B416 6043920 WFS3-40N415
6028467 WF30-95B416 1016046 WLG12-G137
6028468 WF50-95B416 1015798 WLG12-P537
6028469 WF80-95B416 1016045 WLG12-V537
6028470 WF120-95B416 6021553 WF50-B4150S02  
6032616 WF2-40N410现货特价:
1.FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
2.FESTO 159670 PUN-12x2-BL
3.FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
4.NORGREN B73G-4GK-AD3-RMN

品牌 订货号 型号
SICK 1040790 IME12-08NNSZW2S
SICK 1040789 IME12-08NNSZW2K
SICK 1041040 IME30-15BNSZW2S
SICK 1051784 GTE6-N1212
SICK 1040780 IME12-08NPSZC0S
SICK 1040982 IME18-12NPSZC0S
SICK 6009382 DOL-1204-G02M
SICK 6009867 DOL-1204-W05M
SICK 6009866 DOL-1204-G05M
SICK 6009872 DOL-0804-G05M
SICK 6012643 WTB140-P430
SICK 1042066 WL4S-3P2230
SICK 1003865 PL80A
SICK 4032461 Adapter AR60 for large housing
OPTEX 12220 NF-DB01
西门子 6GK1901-1BB10-2AA0
P+F   NBN8-18GM50-E2
FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
FESTO 159670 PUN-12x2-BL
FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
FESTO 170681 HE-D-MINI
诺冠 B73G-4GK-AD3-RMN


Brand Product Product name
CAPTRON 100179  
CAPTRON 100185 CAA-450-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100189 CAA-550-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100216 CAA-350-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100225 CAA-180-H18G4T-PO6/CP174
CAPTRON 100252 ISM-2000/24VDC
CAPTRON 100256 IT-M12-4QD
CAPTRON 100260 OG-30T-PU6
CAPTRON 100271 OGR-10T-PU6
CAPTRON 100274 OGR-50T-PU6
CAPTRON 100275 OGR-80T-PU6
CAPTRON 100276 OGR-120T-PU6
CAPTRON 100277 OGR-20T-PU6
CAPTRON 100293 i20B-F56M-PS6
CAPTRON 100313 CHT1-559PRS-30
CAPTRON 100314 CHT1-1K9D-30
CAPTRON 100315 CHT12-T58P-205
CAPTRON 100318 CHT1-1K9B-30
CAPTRON 100319 CHT1-158D-19
CAPTRON 100321 CHT1-19XPRSS-H
CAPTRON 100325 CHT1-158B-30
CAPTRON 100329 CHT1-17XB-H
CAPTRON 100330 CHT1-17XB-10
CAPTRON 100331 CHT1-15XB-H
CAPTRON 100334 CHT1-55GP-30
CAPTRON 100335 CHT1-559P-29
CAPTRON 100336 CHT1-55GP-29
CAPTRON 100344 CHT1-559P-H
CAPTRON 100346 CHT1-198BRSO-30
CAPTRON 100349 CHT1-178P-H
CAPTRON 100350 CHT1-579P-H
CAPTRON 100364 CHT1-158B-371
CAPTRON 100368 CHT1-158B-368
CAPTRON 100401 CHT3-07XP-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100418 CHT3-A71U-38/TG-SR/CP29
CAPTRON 100421 CHT32-170B-40/TG-SR
CAPTRON 100423 CHT3-476P-29/TG-SR
CAPTRON 100426 CHT3-185B-41/TG-YW
CAPTRON 100427 CHT3-456PV-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100428 CHT3-15HB-30/TG-SR/ST
CAPTRON 100537 CTL1-158-30/RYG
CAPTRON 100582 CAA-60-H18G4T-PS6/CP174相关产品:传感器 ,编码器 ,安全光栅/光幕 ,光电开关 ,安全继电器 ,激光扫描仪


主营品牌: 德国CAPTRON ,德国SICK ,威格勒Wenglor ,美国BANNER ,意大利DATALOGIC ,日本SMC ,德国IFM ,德国P+F ,费斯托FESTO
,施耐德Schneider Electric ,西门子SIEMENS ,欧姆龙OMRON ,图尔克Turck ,诺冠NORGREN

订货电话:13402168531(微信)
业务QQ: 2229069859
阿里旺旺: seaine168
淘宝企业店铺: https://shop512779345.taobao.com
公司官网:http://www.yuankang.cc更多产品请进:上海远康自动化淘宝店铺

 上一页:sick WFnext 槽型传感器 |   下一页:sick WFL 槽型传感器

发布时间: 2014/3/1 23:09:34   阅览次数:6525  【关闭】【返回】【打印本页】【
扫码微信询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码电话询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码淘宝询价 上海远康自动化科技有限公司