SICK IVC-2D 智能相机

 上一页:SICK IVC-3D 智能相机 |   下一页:SICK Inspector Viewer 视觉传感器
SICK IVC-2D 智能相机
描述:
 • 高性能的2D智能视觉传感器
 • 分辨率(像素):640 x 480、1024 x 768 、1600 x 1200
 • 集成了相机、控制器、软件系统及I/0通讯接口等
 • 拥有功能强大的IVC Studio软件平台(超过100多种图像处理及逻辑运算工具)
 • 一个相机完成多重检查任务
 • 配置好以后,可以独立工作,不需要电脑
 • 通讯接口:以太网及RS485

IVC-2D是一款高性能的智能视觉传感器,集成了相机、控制器、软件系统及I/0通讯接口等。它为柔性的自动化提供了完整的解决方案。拥有多种分辨率(高达两百万像素)可供选择。界面友好的IVC Studio软件平台,让您可以快速且容易地使用超过100种功能强大的图像处理工具。当您配置好以后,IVC-2D就可以独立工作,不再需要电脑。它可以轻松解决工业现场遇到的各种难题。

使用IVC-2D的益处:

 • 专为工业环境设计
 • 配备工业光源控制模块
 • 一个相机完成多重检查任务
 • 完整的解决方案
 • 完善的软件算法
 • 多种分辨率供选择

汽车行业应用

 • 汽车零部件型号分类、尺寸测量
 • 车型识别
 • 发动机缸盖涂胶检测
 • 车身装配定位识别
 • 焊缝质量检查

电子行业应用

 • 手机外形尺寸精密测量
 • 电子零部件装配质量进行确认
 • 机器人抓取定位
 • 产品缝隙、段差测量
 • 连接器针脚正位度检查
 • 产品表面瑕疵检查

包装、食品饮料行业应用

 • 烟草条烟外观质量检查
 • 包装物完整性检查
 • 包装标签质量检查
 • 饮料瓶盖质量、液位检查
其他SICK传感器型号

型号 型号
DS60-P31111 OD250-150P152
DS60-N31111 OD250-150N152
DS60-N21311 OD250-150P850
DS60-P41111 OD250-150N850
DS60-N41111 OD350-100T1
DS60-P41311 OD85-20T1
DS60-N41311 OD30-05T1
DS60-P41211 OLM100-1005
DS60-N41211 OLM100-1001
DS60-P31311 OLM100-1003
DS60-N31311 OLM100-1006
DS60-P51111 OLM200-1002
DS60-N51111 OLM200-1052
DS60-P51311 OLM100-1201
DS60-N51311 OLM200-100
DS60-P21231 BARCODEBAND,
DS60-P31211 BARCODEBAND,
DS60-P41111S03 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-P111B BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-N111B BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-P211B BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-N211B BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-P111B0520 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DL60-P111B BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-P111B0253 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-N111B0253 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DL60-N111B BARCODEBAND, 30MM,MB=180. DIV08
DL60-P111B0024 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DL60-P111B0210 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DL60-N111B0024 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-P211B0520 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-P211B0353DL60-N111B0015 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DT60-P211E BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DL100-21AA2101 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DL100-21AA2102 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DL100-21AA2103 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
DL100-22AA2101ISD230-5121 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
ISD230-2111 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD230-4111 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD230-5111 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD230-4111S02 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD260-1111 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD260-1112 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD280-1121 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-1112 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-1221 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-1222 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-1121 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-1122 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-2211 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-2212 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-2111 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-2112 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-2221 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-2222 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-2121 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-2122 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-3211 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
ISD300-3212 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
ISD300-3221 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
ISD300-3222 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
ISD300-4211 BARCODEBAND, 30MM, 30HOC DIV08
ISD300-4212 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-4221 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-4222 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-5211 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-5212 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-1311 BARCODEBAND, 30MM, 40HOC DIV08
ISD300-1312 OBJ-B10028BA
ISD300-6211 OBJ-B16018BA
ISD300-6212 OBJ-B04320BA
ISD300-1321 OBJ-B06025BA
ISD300-1322 LENS
ISD300-6311 PRO100-25L1N
IVC-2DM1112 PRO100-25L2P
IVC-2DM1122 PRO100-25L2N
IVC-2DM1131 RANGER-C50412
IVC-2DM1132 RANGER-C55412
IVC-2DM1121S02 RANGER-C40412
IVC-3D21111 RANGER-C50422
IVC-3D11111 RANGER-C55422
IVC-3D41111 RANGER-E40414
IVC-3D31111 RANGER-E50414
IVC-3D21112 RANGER-E55414
IVC-3D11112 RANGER-E50424
IVC-3D51111 RANGER-E55424
IVC-3D31112 RANGER-D40213
IVC-3D51121 RANGER-D50213
IVC-3D51112 RANGER-E40434
IVC-3D41112 RANGER-E50434
VLR-66RL0111 RANGER-E55434
VLR-10RK0211 ACCESSORIES-KIT
VLR-10BR1111 PH-LASERDIODE
VLR-47BR1111 DOL-1208-DSUB15
VLR-52BR1111 RULER-E1111
VLR-66BR1111 RULER-E2121
VLR-66RA1211 RULER-E1112
VLR-66CA0311 RULER-E1211
VLR-TRIGGER-UNIT RULER-E1212
VLR-66PL1011P01 RULER-E1121
VLR-52PL1011P01 RULER-E1122
VLR-47PL1011P01 RULER-E1221
VLR-10PL1011P01 RULER-E1222
OD50-10N142 RULER-E2111
OD50-10P142 RULER-E2112
OD50-10P145 RULER-E2122
OD50-10N840 RULER-E4111
OD50-10P840 INSPECTOR
OD30-04P142 INSPECTOR
OD30-04N142 INSPECTOR
OD30-04P840 VLR-10RK0211
OD30-04N840 VLR-10BR1111
OD130-50P142 VLR-47BR1111
OD130-50N142 VLR-52BR1111
OD130-50P840 VLR-66BR1111
OD130-50N840 VLR-66RA1211
OD250-150P142 VLR-66CA0311
OD250-150N142 VLR-66FD1511
OD250-150P840 VLR-47RL0411
OD250-150N840 VLR-66RL0411
OD100-35P142 VLR-66RA2011
OD100-35N142 VLR-66RD1311
OD100-35P840 VLR-10RD1311
OD100-35N840 PLR-3210111
OD2-P300W200I0 UC12-11231
OD2-N30W04I2 UC12-12231
OD2-N30W04U2 UC12-11235
OD2-N30W04C2 UC12-12235
OD2-N30W04A2 UC4-11341
OD2-N30W04I0 UC4-11345
OD2-N30W04U0 UC4-13341
OD2-N30W04C0 UC4-13345
OD2-N30W04A0 UM18-20012
OD2-P30W04I2 UM18-30010
OD2-P30W04U2 UM18-40010
OD2-P30W04C2 UM18-51112
OD2-P30W04A2 UM18-51111
OD2-P30W04I0 UM18-51114
OD2-P30W04U0 UM18-51115
OD2-P30W04C0 UM18-11116
OD2-P30W04A0 UM18-11117
OD2-N50W10I2 UM18-20014
OD2-N50W10U2 UM18-21712A211ULTRASONICS DIV08
OD2-N50W10C2 UM18-21712A212ULTRASONICS DIV08
OD2-N50W10A2 UM18-217126111ULTRASONICS DIV08
OD2-N50W10I0 UM18-217126112ULTRASONICS DIV08
OD2-N50W10U0 UM18-217127111ULTRASONICS DIV08
OD2-N50W10C0 UM18-217127112ULTRASONICS DIV08
OD2-N50W10A0 UM18-21112A211ULTRASONICS DIV08
OD2-P50W10I2 UM18-21112A212ULTRASONICS DIV08
OD2-P50W10U2 UM18-211126111ULTRASONICS DIV08
OD2-P50W10C2 UM18-211126112ULTRASONICS DIV08
OD2-P50W10A2 UM18-211127111ULTRASONICS DIV08
OD2-P50W10I0 UM18-211127112ULTRASONICS DIV08
OD2-P50W10U0 UM18-21212A211ULTRASONICS DIV08
OD2-P50W10C0 UM18-21212A212ULTRASONICS DIV08
OD2-P50W10A0 UM18-212126111ULTRASONICS DIV08
OD2-N85W20I2 UM18-212126112ULTRASONICS DIV08
OD2-N85W20U2 UM18-212127111ULTRASONICS DIV08
OD2-N85W20C2 UM18-212127112ULTRASONICS DIV08
OD2-N85W20A2 UM18-21812A211ULTRASONICS DIV08
OD2-N85W20I0 UM18-21812A212ULTRASONICS DIV08
OD2-N85W20U0 UM18-218126111ULTRASONICS DIV08
OD2-N85W20C0 UM18-218126112ULTRASONICS DIV08
OD2-N85W20A0 UM18-218127111ULTRASONICS DIV08
OD2-P85W20I2 UM18-218127112ULTRASONICS DIV08
OD2-P85W20U2 ULTRASONIC
OD2-P85W20C2 UM30-211113
OD2-P85W20A2 UM30-212113
OD2-P85W20I0 UM30-213113
OD2-P85W20U0 UM30-214113
OD2-P85W20C0 UM30-215113
OD2-P85W20A0 UM30-211118
OD2-N120W60I2 UM30-212118
OD2-N120W60U2 UM30-213118
OD2-N120W60C2 UM30-214118
OD2-N120W60A2 UM30-215118
OD2-N120W60I0 UM30-213111
OD2-N120W60U0 UM30-211111
OD2-N120W60C0 UM30-212111
OD2-N120W60A0 UM30-214111
OD2-P120W60I2 UM30-215111
OD2-P120W60U2 UM30-211112
OD2-P120W60C2 UM30-212112
OD2-P120W60A2 UM30-213112
OD2-P120W60I0 UM30-214112
OD2-P120W60U0 UM30-215112
OD2-P120W60C0 UM30-211115
OD2-P120W60A0 UM30-212115
OD2-N250W150I2 UM30-213115
OD2-N250W150U2 UM30-214115
OD2-N250W150C2 UM30-215115
OD2-N250W150A2 UM30-211114
OD2-N250W150I0 UM30-212114
OD2-N250W150U0 UM30-213114
OD2-N250W150C0 UM30-214114
OD2-N250W150A0 UM30-215114
OD2-P250W150I2 VSPI-1R111
OD2-P250W150U2 VSPI-1D111
OD2-P250W150C2 VSPI-2F111
OD2-P250W150A2 VSPI-2D111
OD2-P250W150I0 VSPI-4F211
OD2-P250W150U0 VSPI-2F121
OD2-P250W150C0 VSPI-4F231
OD2-P250W150A0 VSPI-2F141
OD5-25T01 VSPI-4F2411
OD5-25W01 VSPP-3F1122
OD5-30T05 VSPP-5F2113
OD5-30W05 VSPP-5F2413
OD5-85T20 PLC-BSC-24UC/21-21
OD5-85W20 PLC-BSC-48DC/21
OD5-350W100 PLC-BSC-48DC/21-21 
OD5-500W200 PLC-BSC-48DC/21HC
AOD5-N1 PLC-BSC-120UC/21-21/SO46
AOD5-P1 PLC-BSC-230UC/1/SEN
ODC100-P120 PLC-BSC-230UC/21
OD30-04P152 PLC-BSC-230UC/21/SO46
OD30-04P850 PLC-BSC-230UC/21-21
OD30-04N152 PLC-BSC-230UC/21-21/SO46
OD30-04N850 PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
OD50-10P152 PLC-BSP-24DC/1/ACT
OD50-10P850 PLC-BSP-24DC/21
OD50-10N152 PLC-BSP-24DC/21-21
OD50-10N850 PLC-BSP-48DC/21
OD80-15P152 PLC-BSP-48DC/21-21
OD80-15P850 PLC-BSP-230UC/21/SO46
OD80-15N152 PLC-ESK GY
OD80-15N850 PLC-OSC-24DC/24DC/2
OD100-40P152 PLC-OSC-24DC/48DC/100
OD100-40P850 PLC-OSC-24DC/48DC/100/SEN
OD100-40N152 PLC-OSC-230UC/48DC/100
OD100-40N850 PLC-OSP-12DC/300DC/1现货特价:
1.FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
2.FESTO 159670 PUN-12x2-BL
3.FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
4.NORGREN B73G-4GK-AD3-RMN

品牌 订货号 型号
SICK 1040790 IME12-08NNSZW2S
SICK 1040789 IME12-08NNSZW2K
SICK 1041040 IME30-15BNSZW2S
SICK 1051784 GTE6-N1212
SICK 1040780 IME12-08NPSZC0S
SICK 1040982 IME18-12NPSZC0S
SICK 6009382 DOL-1204-G02M
SICK 6009867 DOL-1204-W05M
SICK 6009866 DOL-1204-G05M
SICK 6009872 DOL-0804-G05M
SICK 6012643 WTB140-P430
SICK 1042066 WL4S-3P2230
SICK 1003865 PL80A
SICK 4032461 Adapter AR60 for large housing
OPTEX 12220 NF-DB01
西门子 6GK1901-1BB10-2AA0
P+F  NBN8-18GM50-E2
FESTO 159672 PUN-16x2,5-BL
FESTO 159670 PUN-12x2-BL
FESTO 159668 PUN-10x1,5-BL
FESTO 170681 HE-D-MINI
诺冠 B73G-4GK-AD3-RMN


Brand Product Product name
CAPTRON 100179  
CAPTRON 100185 CAA-450-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100189 CAA-550-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100216 CAA-350-H18G4T-PS6/CP174
CAPTRON 100225 CAA-180-H18G4T-PO6/CP174
CAPTRON 100252 ISM-2000/24VDC
CAPTRON 100256 IT-M12-4QD
CAPTRON 100260 OG-30T-PU6
CAPTRON 100271 OGR-10T-PU6
CAPTRON 100274 OGR-50T-PU6
CAPTRON 100275 OGR-80T-PU6
CAPTRON 100276 OGR-120T-PU6
CAPTRON 100277 OGR-20T-PU6
CAPTRON 100293 i20B-F56M-PS6
CAPTRON 100313 CHT1-559PRS-30
CAPTRON 100314 CHT1-1K9D-30
CAPTRON 100315 CHT12-T58P-205
CAPTRON 100318 CHT1-1K9B-30
CAPTRON 100319 CHT1-158D-19
CAPTRON 100321 CHT1-19XPRSS-H
CAPTRON 100325 CHT1-158B-30
CAPTRON 100329 CHT1-17XB-H
CAPTRON 100330 CHT1-17XB-10
CAPTRON 100331 CHT1-15XB-H
CAPTRON 100334 CHT1-55GP-30
CAPTRON 100335 CHT1-559P-29
CAPTRON 100336 CHT1-55GP-29
CAPTRON 100344 CHT1-559P-H
CAPTRON 100346 CHT1-198BRSO-30
CAPTRON 100349 CHT1-178P-H
CAPTRON 100350 CHT1-579P-H
CAPTRON 100364 CHT1-158B-371
CAPTRON 100368 CHT1-158B-368
CAPTRON 100401 CHT3-07XP-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100418 CHT3-A71U-38/TG-SR/CP29
CAPTRON 100421 CHT32-170B-40/TG-SR
CAPTRON 100423 CHT3-476P-29/TG-SR
CAPTRON 100426 CHT3-185B-41/TG-YW
CAPTRON 100427 CHT3-456PV-H/TG-SR/ST
CAPTRON 100428 CHT3-15HB-30/TG-SR/ST
CAPTRON 100537 CTL1-158-30/RYG
CAPTRON 100582 CAA-60-H18G4T-PS6/CP174相关产品:传感器 ,编码器 ,安全光栅/光幕 ,光电开关 ,安全继电器 ,激光扫描仪


主营品牌: 德国CAPTRON ,德国SICK ,威格勒Wenglor ,美国BANNER ,意大利DATALOGIC ,日本SMC ,德国IFM ,德国P+F ,费斯托FESTO
,施耐德Schneider Electric ,西门子SIEMENS ,欧姆龙OMRON ,图尔克Turck ,诺冠NORGREN

订货电话:13402168531(微信)
业务QQ: 2229069859
阿里旺旺: seaine168
淘宝企业店铺: https://shop512779345.taobao.com
公司官网:http://www.yuankang.cc更多产品请进:上海远康自动化淘宝店铺

 上一页:SICK IVC-3D 智能相机 |   下一页:SICK Inspector Viewer 视觉传感器

发布时间: 2014/5/18 18:09:46   阅览次数:5662  【关闭】【返回】【打印本页】【
扫码微信询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码电话询价 上海远康自动化科技有限公司 扫码淘宝询价 上海远康自动化科技有限公司